Skip to content | Skip to navigation

Debruinpark-Ermelo

DEBRUINPARK-ERMELO GEMEENTE IS BETROKKE BY:

 

BUITELAND

Gemenebes van onafhanklike state

Oekraïne: Ondersteun finansieel Alpha en Omega gemeente in Kiev

 

Europa

Frankryk - KINDEREVANGELISASIE: Bloemhof, ds Johan

 


 DIENSGETUIENIS

 

KINDERHUISE: Louis Hildebrand Kinderhuis te Volksrust

MIA SENTRUM: Versorging en opleiding van gestremde kinders in Ermelo

Ondersteuning volgens behoeftes

 

 ORGANISASIES, INSTANSIES EN NETWERKE

HERLEWING SA

Organisasie wat kinders van die Here oproep tot 'n nuwe toewyding aan die Here en tot gebed om herlewing

Finansiële ondersteuning en voorbidding

KINDERHUISE: Louis Hildebrand Kinderhuis te Volksrust

PETRA KOLLEGE: Finansiële ondersteuning en voorbidding

 

SENDELINGE EN SENDINGWERKERS

Els, Frans: Sendeling wat plaaslik by huishulpe en tuinwerkers huisbesoeke doen - Finansiële ondersteuning

 

 SENDELING ONDER ZOELOE BEVOLKING

Gerrie Greyson: Finansieel, voorbidding en ondersteuning van veldtogte

 

 Frankryk

 KINDEREVANGELISASIE: Bloemhof, ds Johan